Wiadomości

16 maja br. zapraszamy do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej na warsztaty medyczno-informatyczne "Potrzeby pacjenta a dostępne narzędzia ICT". Uczestnicy seminarium będą mieli okazję m. in. do wypróbowania modnej ostatnio metody szybkiego prototypowania DESIGN THINKING.

PROGRAM SEMINARIUM

15.00    “Wkład użytkownika w budowanie produktu na przykładzie autorskiej platformy TechLink2”
Kamil Nawrocki - Dyrektor Sprzedaży platformy (prelegent)
Marta Bogusz-Czerniewicz - dyrektor szpitala, korzystającego z platformy (wsparcie)
Michał Konklewski - Wlasciciel platformy (wsparcie)

15.25    Anna Czerwoniec - uczestnik programu TOP 500 Innovators. Krótko scharakteryzuje metodę szybkiego prototypowania Design Thinking i przeprowadzi pokazową burzę mózgów.

16.00     Pożywna przerwa

16.30  Krzysztof Kus - promotor WPI na Uniwersytecie Medycznym. Scharakteryzuje sposób magazynowania danych pacjenta w poznańskich placówkach medycznych oraz praktyczne ... (aspekty ich udostępniania ?).

16.50  Michał Kosiedowski - projektant rozwiązań telemedycznych, lider projektu Wielkopolskie Centrum Telemedycyny (WCT). Zaprezentuje problemy, dla których WCT stanowi rozwiązanie i przedstawi scenariusz zdarzenia medycznego, którego istniejące systemy teleinformatyczne nie rozwiązują.

17.10  Wojciech Nosowicz - lekarz rodzinny. Zidentyfikuje braki w zakresie komunikacji pomiedzy specjalistą a pacjentem oraz pomiedzy placówkami różnych świadczeniobiorców oraz konsekwencje tych braków.

17.30  Marcin Chłodnicki - współwłaściciel Business Development Solutions Sp. z o.o. Spróbuje sprowokować do prototypowania usług dla pacjenta metodą Service Design, rozkładając ją na etapy, elementy i problemy które rozwiązuje.

REJESTRACJA

Zebraną podczas seminarium wiedzę wykorzystamy już w najbliższą sobotę na WARSZTATACH w ZOO coworking@poznan.

Adam Olszewski

Powiązane działy:
Pion Usług Sieciowych