Wiadomości

W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyła się operacja, rejestrowana przez kamery Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Operacja (17.07.2012 r.), zaplanowana na 12-14 godzin, miała na celu przeniesienie uszypułowanego płata kostnego strzałki w miejsce ubytku kostnego żuchwy z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń strzałkowych do naczyń twarzowych. Całość zabiegów zarejestrowano za pomocą kamer umożliwiających zapis obrazu w trzech wymiarach i wysokiej rozdzielczości. Etapy mikrochirurgiczne zabiegu, w których przeprowadzający je chirurdzy posługiwali się mikroskopem, zarejestrowano w technologii 2D. W trakcie realizacji nagrania wykorzystano doświadczenia związane z integracją sprzętu medycznego i pozyskiwania z niego obrazu wideo, zdobyte podczas realizacji projektu Hipermed.

 

Nagranie jest elementem kontynuacji współpracy PCSS z uniwersyteckimi klinikami, pełniącymi funkcje ośrodków referencyjnych Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny, po uruchomieniu w ramach zakończonego w kwietniu 2012 roku projektu kompleksowej, regionalnej platformy telemedycznej. Zarejestrowane treści, uzupełnione specjalistycznym komentarzem ekspertów, posłużą jako multimedialny materiał naukowo-szkoleniowy, osadzony na platformie Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny i udostępniony środowisku wielkopolskich szpitali.

Agnieszka Musialska