Wiadomości

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe rozpoczęło negocjacje jako potencjalny partner technologiczny projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”. Współpraca koordynowana jest przez podległy MEN Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe będzie odpowiedzialne m.in. za opracowanie rozwiązań informatycznych do tworzenia i upowszechniania e-podręczników, prowadzenie szkoleń  dla użytkowników platformy oraz stałe wsparcie techniczne i merytoryczne dla pozostałych partnerów przedsięwzięcia.

"Podczas wyboru partnera technologicznego szczególną rolę odgrywało doświadczenie kandydatów w tworzeniu złożonych systemów e-learningowych lub podręczników multimedialnych. W procesie brane były pod uwagę wszystkie obligatoryjne kryteria określone w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz kryterium dodatkowe - wstępna koncepcja realizacji projektu – powiedział Krzysztof Wojewodzic, koordynator projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”. – O ostatecznym wyborze partnera zdecydowało jego doświadczenie w realizacji dużych projektów informatycznych oraz znakomity potencjał infrastrukturalny – dodał.

Na korzyść PCSS przemawiała również wiodąca rola, jaką jednostka ta odgrywa w aktualnie trwających projektach technologicznych takich, jak „Platon” „Pionier” czy „dLibra” – pierwszy polski system do budowy bibliotek cyfrowych. PCSS jako jedyne bardzo szczegółowo odniosło się także do kwestii bezpieczeństwa sieci i danych, sugerując rozwiązania i prezentując przykłady udanych realizacji.

Zgodnie z założeniami projektu „Cyfrowa Szkoła” do 2015 r. powstanie 18 e-podręczników do 14 przedmiotów. Będą one przeznaczone do użytku w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Za opracowanie koncepcji merytoryczno-dydaktycznej oraz funkcjonalnej e-podręczników odpowiedzialni będą partnerzy merytoryczni, w tym: Politechnika Łódzka, Grupa Edukacyjna, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Oprócz tego projekt zakłada stworzenie aż 2500 zasobów edukacyjnych, stanowiących uzupełnienie-podręczników. Powstanie e-podręczników będzie możliwe dzięki środkom UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.