Wiadomości

5 września 2012 r. w Amsterdamie odbyła się druga edycja konferencji CineGrid Day – the future with 4K organizowanej przez organizację WAAG Society przy współudziale Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego jako partnera technologicznego. Spotkanie poświęcone było rozwojowi i wykorzystaniu technologii 4K w różnych dziedzinach nauki, sztuki i przemysłu. Zaproszeni goście reprezentowali środowiska twórców filmowych, producentów, dystrybutorów, naukowców oraz firmy i jednostki naukowe zaangażowane w rozwój technologii 4K.

PCSS wspólnie z organizacją SURFnet przygotował demonstrację prezentującą możliwości technologiczne transmisji strumieni multimedialnych wysokich rozdzielczości. Podczas demonstracji zaprezentowane zostały trzy scenariusze, z których głównym była transmisja „na żywo” strumienia w rozdzielczości 4K z prędkością 60 klatek na sekundę (4K 60p) z zaaranżowanego w Poznaniu studia do Amsterdamu. Dodatkowo prezentowana była również transmisja „na żywo” materiału FullHD 3D oraz system wideokonferencyjny H.323 w rozdzielczości FullHD. Łącznie przesyłane strumienie danych miały prędkość ok. 700Mbit/s. Na potrzeby demonstracji zestawione zostało dedykowane łącze z wykorzystaniem zasobów międzynarodowej sieci HPDMnet zapewniającej możliwość przeprowadzania eksperymentów związanych z transmisją danych multimedialnych. Sprzęt 4K 3D niezbędny do przeprowadzenia demonstracji został udostępniony przez PCSS w ramach projektu VISIONAIR, którego celem jest zapewnienie dostępu do unikalnej infrastruktury oferowanej przez uczestników projektu dla europejskiego środowiska naukowego.


Demonstracja miała na celu porównanie obecnych i przyszłych form transmisji strumieniowych oraz zaprezentowanie możliwości technologii 4K 60p, która ma szanse niebawem stać się standardem dla transmisji telewizyjnych dzięki zatwierdzeniu standardów ITU-R przez EBU (European Broadcasting Union).


Dzięki wykorzystaniu sprzętu i oprogramowania dostarczonego przez PCSS odbyła się również prezentacja materiałów 4K dostarczonych przez uczestników spotkania oraz przegląd wyróżnionych filmów zrealizowanych pod patronatem organizacji theoneminutes w ramach konkursu na jednominutowy film zrealizowany w technologii 4K.

 

Maciej Stróżyk, PCSS

 

Powiązane projekty:
4K Video