Wiadomości

W drugim półroczu 2012 roku zakończyły się dwie inwestycje na południu Polski w ramach budowy sieci Polskiego Internetu Optycznego PIONIER – ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej nauki.

W końcącym się, 2012 roku, zakończyły się dwie inwestycje w ramach rozbudowy sieci Polskiego Internetu Optycznego PIONIER - ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej nauki.

 

12 lipca br. została odebrana linia światłowodowa w relacji Miasteczko Śląskie – Katowice. Natomiast 5 grudnia została odebrana linia światłowodowa w relacji Kraków – Katowice.


Na obu liniach uruchomiony został system transmisyjny umożliwiający dynamiczne zestawianie i przełączanie optycznych kanałów pomiędzy w węzłami sieci z możliwością jednoczesnej zmiany długości fali.

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
Sieć PIONIER