Wiadomości

W grudniu 2012 roku Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (członek Konsorcjum PIONIER) uczestniczyło w zestawieniu dedykowanego połączenia 10GE pomiędzy Dwingeloo w Holandii a Piwnicami pod Toruniem w Polsce. Połączenie wykorzystane było w testach zestawiania połączeń „na żądanie” pomiędzy radioteleskopami zrzeszonymi w ramach międzynarodowego projektu e-VLBI/NEXPReS.

Połączenie zrealizowane zostało w ramach infrastruktury JIVE, SURFnet oraz PIONIER w sposób całkowicie automatyczny, co oznacza że w jego tworzeniu nie brali udziału administratorzy poszczególnych sieci. Automatyzacja tworzenia połączenia możliwa była dzięki zastosowaniu standardu protokołu NSI, za pomocą którego zintegrowano różne systemy zarządzania zasobami sieciowymi (w szczególności DRAC w SURFnet i AutoBAHN w sieci PIONIER). Celem testów była weryfikacja możliwości łączenia europejskich radioteleskopów (m.in. Centrum Astronomii UMK w Piwnicach w Polsce, a także przy udziale sieci europejskiej GÉANT – Onsala Space Observatory w Onsala w Szwecji  oraz Jordell Bank Observatory w Lower Withington w Anglii), z centrum obliczeniowym położonym w Dwingeloo w Holandii, za pomocą szybkich połączeń 10GE tworzonych wyłącznie na czas trwania obserwacji radioastronomicznych.


Zakończone sukcesem eksperymenty pokazały, że sieć PIONIER jest nowoczesną infrastrukturą, która umożliwia współpracę z innymi sieciami na poziomie europejskim. Jej zalety dla sektora naukowego przejawiają się nie tylko w łatwym dostępie do nowoczesnych urządzeń transmisyjnych i własnej sieci światłowodowej, ale przede wszystkim we wdrażaniu i udostępnianiu nowatorskich usług (m.in. pasmo na żądanie) i interfejsów (protokół NSI), które są kluczowe dla europejskiej innowacyjności i rozwoju.

 

Radosław Krzywania

 

Powiązane projekty:
GÉANT / GÉANT2 / GÉANT3