Wiadomości

Mateusz Jarus, absolwent Politechniki Poznańskiej oraz pracownik Pionu Zastosowań Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego otrzymał główną nagrodę w konkursie wyróżniającym najlepsze prace magisterskie, organizowanym przez Urząd Miasta Poznania. Zwycięska praca – „Dynamiczne szacowanie poboru mocy serwerów obliczeniowych dla różnych klas rzeczywistych aplikacji” napisana została pod kierunkiem Profesora Jana Węglarza.

Na IX edycję Konkursu wpłynęła rekordowa liczba 86 prac, w tym szesnaście rozpraw doktorskich oraz siedemdziesiąt prac magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano trzy równorzędne nagrody w wysokości 6.000 zł oraz jedno wyróżnienie nagrodzone pamiątkowym albumem, zaś w kategorii prac magisterskich trzy równorzędne nagrody w wysokości 3.000 zł  oraz pięć wyróżnień nagrodzonych pamiątkowymi albumami.


Łącznie w dotychczasowych edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniono 97 prac; 27 nagród w kategorii prac magisterskich (30 wyróżnień); 24 nagrody w kategorii prac doktorskich (16 wyróżnień).

 

Wśród nagrodzonych prac magisterskich znalazła się praca Mateusza Jarusa, który pod okiem Profesora Jana Węglarza,   opracował program monitorujący pobór energii przez komputery w firmach i instytucjach. Wcześniej rozprawa ta wyróżniona została także w XXIX Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z Informatyki.

Gratulujemy!

 

źródło: www.poznan.pl

Agnieszka Musialska