Wiadomości

"Wszechobecny Internet. X lat Polskiego Internetu Optycznego" to hasło przyświeca tegorocznej Konferencji "i3: internet - infrastruktury - innowacje". Przez dwa dni 16 i 17 kwietnia 2013 r. zaprezentowane zostaną prace naukowe i badawczo-rozwojowe oraz wdrożenia związane z Internetem Nowej Generacji traktowanym jako globalne medium społeczeństwa informacyjnego, które ewoluuje w kierunku społeczeństwa cyfrowego z wszechobecną siecią.

Podtytuł cyklu konferencji: „Internet – Infrastruktury – Innowacje” podkreśla główny nurt, wokół którego skupiać się będą zagadnienia konferencyjnych prezentacji i dyskusji; motto edycji 2013: „Wszechobecny Internet – X lat Polskiego Internetu Optycznego”, podkreśla znaczenie sieci PIONIER w dziesiątym roku jej istnienia, jako stymulatora innowacyjnych rozwiązań dla społeczeństwa cyfrowego.

 

Program i3’2013 zorganizowano w trzech ścieżkach sesji, od e-nauki, poprzez e-edukację po biblioteki cyfrowe. Konferencja adresowana jest więc zarówno do specjalistów z obszaru informatyki i telekomunikacji zajmujących się problematyką szeroko pojętego Internetu, zaawansowanych usług, architektur sieci i systemów, technologii transmisyjnych oraz społeczno-prawnymi aspektami cyberprzestrzeni, jak i do ekspertów z dziedzin podejmowanych podczas sesji.

Głównym celem jest bowiem nie tylko prezentacja rozwiązań, zarówno badawczych jak i komercyjnych, oraz dobrych praktyk z obszaru wielodziedzinowej integracji z technologiami ICT, ale także dialog potrzeb środowiska użytkowników i potencjalnych odbiorców usług nowoczesnych aplikacji z wychodzącymi naprzeciw nim dynamicznie zmieniającymi się możliwościami systemów informatycznych.

 

Więcej o Konferencji znaleźć można na stronie i3'2013.

Agnieszka Musialska