Wiadomości

Future Internet Assembly (FIA) - największe spotkanie specjalistów z dziedziny "Internetu Przyszłości" w tym roku gości w stolicy Irlandii - Dublinie (8-10.05.2013). Wśród imprez towarzyszących Konferencji znajduje się również wystawa HandsOnFire!, gdzie swoje demonstracje prezentują m.in. projekty, których partnerem jest PCSS.

Tematem przewodnim tegorocznej – jubileuszowej 10. Konferencji Future Internet Assembly – jest hasło „Future Internet accelerates Innovation”, skupiające dyskusję wokół nowych wyzwań unijnego Programu Horizon 2020. Program ten zakłada dużą zmianę w funkcjonowaniu projektów, nie tylko że względu na finansowanie, ale także na większy dostęp do środków unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tegoroczne FIA to otwarcie nowych perspektyw programu Horizon2020, ale także w pewnym sensie podsumowanie 7 Programu Ramowego, w ramach którego wiele projektów w tym roku się kończy.

Konferencję, odbywającą się na terenie kampusu naukowego Waterford Institute of Technology w Dublinie, uroczyście zainaugurował Sean Sherlock – irlandzki Minister ds. Badań i Innowacji, w towarzystwie Zorana Stančicia – zastępcy Dyrektora Generalnego ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów w Komisji Europejskiej oraz Joan Mulvihill – CEO Irish Internet Association. Podczas przywitania uczestników Stančič wyraził przekonanie, że FIA będzie doskonałą okazją do dyskusji między politykami, naukowcami i przedstawicielami świata biznesu na temat usprawnienia i wzmocnienia działań w celu tworzenia innowacji: „W czasach, kiedy technologia jest wszędzie,  kiedy w krajach rozwiniętych 20% PKB pochodzi z ICT, jest ogromnie ważne, by nowy program działań unijnych dobrze wykorzystać, opierając się na naszych doświadczeniach poprzednich programów. Trzeba pamiętać, że tej chwili już nie mamy zwykłych użytkowników systemów, teraz mamy grupę „smart users”, którzy nie są bierni; to użytkownicy którzy tworzą i przetwarzają informacje. To są choćby małe firmy startup, które opierają swoją działalność na transferze technologii” – przekonywał. „Oczywiście ważnym aspektem jest nadal kwestia rozwoju technologii, jak choćby „cloud computing", coraz bardziej zdobywający rynki komercyjnych usług. Także aspekt współpracy w ramach PPP (Public-Private Partnership), będzie niezwykle ważny w trakcie obrad” – dodał.

Głównymi słowami kluczowymi poruszanymi podczas irlandzkiego FIA będą z pewnością takie zagadnienia jak „mobile”, „social”, „information” and „cloud”. Ze szczególnym naciskiem na to pierwsze; największą część IT stanowią bowiem obecnie technologie mobilne, smartfony, tablety, dostęp do chmur i aplikacji z każdego miejsca.

Konferencji, tradycyjnie już, towarzyszy wystawa. Wśród prezentowanych na stoiskach projektów, znajdują się również te, których partnerem jest PCSS, wśród nich m.in.: TEFIS z poznańskim oprogramowaniem Vitrall, BONFIRE, Visionair, Sucre, czy paneuropejska sieć Geant.

Spotkania w ramach Future Internet Assembly organizowane są od 5 lat w państwach, które przewodniczą europejskiej prezydencji. Warto przypomnieć, że dwa lata temu, podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej podobne spotkanie organizowane było w Poznaniu, przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Więcej informacji na temat tegorocznej konferencji można znaleźć tutaj.

 

 

Agnieszka Musialska