Wiadomości

14 czerwca 2013 r. w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego odbyło się spotkanie Zespołu Lokalnego Wsparcia projketu HELPS, do udziału w którym zaproszeni zostali eksperci polityki i opieki społecznej oraz specjaliści praktycznie wspierający osoby starsze i niepełnosprawne. 

Powołanie, przy projekcie HELPS, zespołu eksperckiego rekrutującego się ze środowisk samorządowych, pozarządowych, akademickich i biznesowych jest okazją dla wykorzystania, stworzonej przez udział PCSS w strategicznym projekcie regionu Środkowej Europy, unikalnej w skali kraju szansy Poznania na tworzenie i wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu opieki i mieszkalnictwa dla osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Projekt HELPS jest realizowany w ramach Programu dla Środkowej Europy jako implementacja jednego z projektów priorytetowych. PCSS poprzez udział w projekcie HELPS zapewnia możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zaawansowanej infrastruktury informatycznej we wsparciu osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach pilotażu PCSS uruchomi środowisko Ambient Assisted Living (AAL), z przykładowymi aplikacjami wspomagającymi. Aplikacje te realizowane są we współpracy m.in. z Zespołem Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu i Środowiskowym Domem Samopomocy „Kamyk”.

Michał Kosiedowski

Powiązane projekty:
HELPS