Wiadomości

Od maja 2013 roku prace rozpoczęła Komisja Akredytacji Profesjonalnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W czasie posiedzeń rozpatrzono przygotowane przez ekspertów SBP raporty z oceny wybranych usług szkoleniowych. Wśród nich znalazły się również kursy organizowane przez PCSS.

Komisja Akredytacji Profesjonalnej SBP pod przewodnictwem Ewy Kobierskiej-Maciuszko podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu akredytacji profesjonalnej SBP następującym projektom:

 

  • Szkolenie bibliotekarzy rozpoczynających wprowadzanie danych do katalogu centralnego NUKAT – organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Centrum NUKAT
  • Kursy e-learningowe „Współpraca z Europeaną” - organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • Kurs e-learningowy „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” – organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • Dwudniowe szkolenie redaktorów biblioteki cyfrowej na miejscu u Licencjobiorcy - organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (specjalizacja informacyjna, specjalizacja nauczyciel bibliotekarz) – organizator: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

Szczegółowe informacje o akredytacji i przebiegu procedur akredytacyjnych dostępne są tutaj

Agnieszka Musialska