Wiadomości

19 kwietnia 2013 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe uczestniczyło w pokazie technologii związanej z e-Zdrowiem i nowoczesnymi metodami wizualizacyjnymi. Pokaz był skierowany przede wszystkim do studentów medycyny i koncentrował się na nowoczesnych metodach badania pacjentów wraz z wizualizacją stereoskopową wysokiej rozdzielczości i transmisją przez sieć. Naukowcy z uniwersytetów w Bristolu i Cardiff, z pomocą zespołu z PCSS pokazali możliwości wizualizacji symulacji, strumieniowania i wyświetlania treści UHD.

Zaprezentowane symulacje używane są już obecnie przez studentów radiologii na Uniwersytecie w Cardiff. Technologia UHD i 3D oraz szybkie sieci edukacyjno-badawcze mają potencjał, aby dodać nową wartość i zrewolucjonizować sposób kształcenia medycznego. Umożliwią studentom rozwijanie swoich kompetencji w wirtualnym świecie przed leczeniem "rzeczywistych" pacjentów, a poprzez współdzielenie zasobów z innymi ośrodkami pozwolą na znaczne oszczędności, jak również ułatwią wymianę doświadczeń.

                  
W trakcie demonstracji pokazano szkolenie z radiologii w Healthcare Cardiff Studies na „wirtualnym pacjencie” przy użyciu technologii 3D. Strumienie z treścią 4K i 8K były również dostępne i prezentowane zdalnie w Bristolu i w Poznaniu. W trakcie drugiego pokazu zaprezentowano dodatkowo wyniki prac Walijskiego Instytutu Badań Serca w Cardiff związane z komputerowym modelowaniem komórek tętnic.

 

Sukces demonstracji możliwy był dzięki zaangażowaniu zespołu PCSS i ich eksperckiej wiedzy zdobytej przy budowie i rozwijaniu węzła 4K3D. Celem PCSS jest dalsza współpraca w tej tematyce i w przyszłości zaoferowanie podobnych narzędzi studentom z Polski.

 

Szymon Malewski, PCSS

 

Powiązane projekty:
4K Video