Wiadomości

Partnerstwa Innowacyjne i Rozwój Internetu Przyszłości w Rozszerzonej UE (Innovative partnerships and Future Internet development in the enlarged EU) - pod taką nazwą w dniach 17-18 września  odbędzie się w Poznaniu dzień informacyjny poświęcony zagadnieniom Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP) oraz spotkanie brokerskie gromadzące zainteresowanych międzynarodową współpracą w tym zakresie.

Dołącz do wydarzenia!

 

Więcej informacji na stronie http://infoday.fi-ppp.pl/poznan2013/

 

Organizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Przy współpracy z Komisją Europejską, FI-PPP i projektem Ideal-IST.

Wojciech Bohdanowicz