Wiadomości

We wtorek, 17 września 2013 roku w Poznaniu, przy ul. Św. Wincentego 6 odbędzie się uroczystość otwarcia nowego centrum formacyjno-edukacyjnego należącego do Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Transmisję z otwarcia Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej im. Cyryla Ratajskiego, bo tak nazywać się będzie nowy kompleks budynków, będzie można oglądać w Internecie.

WCES ma służyć tworzeniu warunków dla spójnego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów nie tylko Wielkopolski, ale i innych regionów Polski. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Fundacji VELUX z Danii powstały dwa nowe obiekty w Poznaniu, przy ul. Św. Wincentego, umożliwiające kształcenie społeczno-zawodowe osób długotrwale bezrobotnych oraz edukację formacyjną kadr i środowisk lokalnych w dziedzinie integracji i przedsiębiorczości społecznej. WCES będzie kontynuowało działania rozwijające gospodarkę bardziej uspołecznioną, w której na pierwszym miejscu jest człowiek i jego praca, zgodnie z ustrojową zasadą konstytucyjną  o społecznej gospodarce rynkowej. W minionym 20-leciu rozwiały się głównie aspekty gospodarki rynkowej, obecnie nadszedł czas na rozwój aspektów gospodarki bardziej solidarnej, prozatrudnieniowej i włączającej.

Gościem Honorowym tego wydarzenia będzie Pierwsza Dama RP, Pani Anna Komorowska (uczestnictwo wstępnie potwierdzone).

Transmisję i rejestrację wydarzenia zrealizuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a będzie ona dostępna w Internecie dzięki wykorzystaniu infrastruktury Platformy Naukowej Interaktywnej Telewizji HD w sieci PIONIER (PlatonTV).

Program imprezy dostępny pod adresem Fundacji Barka.

 

 

Damian Niemir