Wiadomości

BaSIA oraz „Poznań Project” to dwie genealogiczne bazy danych, powstałe przy technicznym wsparciu Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. W ostatnim czasie każda z nich przekroczyła barierę 1 mln wpisów, które zawierają informację o około 3,5 mln Wielkopolan, co odpowiada obecnej populacji województwa.

Projekt BaSIA czyli Baza Systemu Informacji Archiwalnej powstał na początku 2010 roku, w ramach współpracy Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego z Archiwum Państwowym w Poznaniu. Pojawiająca się w internetowej bazie Narodowego Archiwum Cyfrowego coraz większa liczba zdigitalizowanych akt metrykalnych z terenu Wielkopolski, wymagała opracowania sprawnego sposobu indeksowania, a później również wyszukiwania pożądanych informacji. Zadania tego podjął się Piotr Skałecki z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, który stworzył aplikację ASIA (Automatyczny System Indeksacji Archiwalnej) ułatwiającą indeksowanie, a także wyszukiwarkę dostępną pod adresem www.basia.famula.pl, z którą ta aplikacja współpracuje. Obecnie każdego miesiąca przybywa w BaSIA około 40 tys. nowych wpisów z samej tylko aplikacji. Dodatkowo nadsyłane są również indeksy z innych źródeł. Z zebranych danych statystycznych widać wyraźny wzrost zainteresowania projektem i zwiększoną intensywność prac w porównaniu do lat ubiegłych.


Obecnie, po ponad 3 latach działalności, projekt obejmuje swoim zasięgiem archiwa w Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu, Lesznie, Pile, Koninie, Zielonej Górze, Bydgoszczy oraz Inowrocławiu. Udostępniane stopniowo w Internecie skany archiwaliów, są na bieżąco indeksowane przez wolontariuszy Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, dzięki czemu na 21 876 dostępnych obecnie w bazie Narodowego Archiwum Cyfrowego jednostek metrykalnych, opracowanych jest już 8 003.


Poznań Project to „starszy brat” projektu BaSIA, a jego początki sięgają 2000 roku, kiedy to Łukasz Bielecki przy wsparciu kilku wolontariuszy postanowił gromadzić indeksy małżeństw z terenu Wielkopolski z XIX wieku (obecnie projekt obejmuje swym zakresem lata 1800-1899). Dzięki Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu projekt zyskał techniczne możliwości rozwoju. Dzięki specjalnie zaprojektowanej dla niego wyszukiwarce nazwisk, której autorem jest Maciej Głowiak, projekt jest w stanie odszukać nawet bardzo zniekształcone nazwiska przodków. Obecnie „Poznań Project” zawiera ponad milion wpisów, czyli - według szacunków - około trzech czwartych ślubów zawartych w regionie w XIX wieku. Projekt jest dostępny tutaj.

 

Piotr Skalecki