Wiadomości

Usługi i narzędzia QosCosGrid rozwijane w PCSS po pozytywnym przejściu restrykcyjnej oceny potwierdzającej ich wysoki stopień dojrzałości i szeroki zakres oferowanej funkcjonalności włączone zostały do rekomendowanej przez EGI dystrybucji usług gridowych – Unified Middleware Distribution (UMD).

Obecność w UMD daje możliwość instalacji usług QosCosGrid na zasobach Europejskiej Infrastruktury Gridowej z ogólnie zaufanego repozytorium i jest kolejnym krokiem do ich powszechnego stosowania poza infrastrukturą projektu PL-Grid.

 

Więcej informacji na temat projektu QosCosGrid można znaleźć tutaj.

 

Tomasz Piontek

 

Powiązane projekty:
PL-Grid, QosCosGrid