Wiadomości

Politechnika Łódzka, partner merytoryczny w projekcie „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, rozpoczyna testy przykładowych rozdziałów e-podręczników. Wraz z ogólnodostępnymi zasobami edukacyjnymi rusza platforma internetowa www.epodreczniki.pl. Przypomnijmy, że partnerem technologicznym projektu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Podstawowym celem projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” jest opracowanie kompletu podręczników szkolnych w wersjach elektronicznych obejmującego 62 e-podręczniki do wszystkich etapów edukacyjnych. Te, wraz z 2500 zasobami edukacyjnymi (filmy, mapy interaktywne, audiobooki, lektury), będą bezpłatnie udostępniane uczniom, ich rodzicom i nauczycielom na specjalnej platformie internetowej.

 

Zgodnie z zapowiedziami, 30 września 2013 roku uruchomiona została publiczna, testowa wersja platformy www.epodreczniki.pl. Przez najbliższe dwa lata prac projektu sukcesywnie będzie zmieniać się zarówno jej funkcjonalność, jak i zakres prezentowanych e-podręczników. Warto podkreślić, że w prace nad kolejnymi treściami elektronicznych podręczników włączeni są także inni partnerzy projektu – Grupa Edukacyjna SA, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Od września 2015 roku szkoły będą mogły korzystać z gotowych, bezpłatnych e-podręczników do 14 przedmiotów, dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

 

E-podręczniki zostały podzielone na moduły, które umożliwiają umieszczanie zasobów także na dowolnej platformie edukacyjnej, e-dzienniku, stronie szkolnej, blogu nauczycielskim. Stosowane licencje (Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska) pozwalają na korzystanie i powielanie dowolnych zasobów e-podręcznika.

W ciągu pół roku trwania projektu partner technologiczny projektu – Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe – przygotował pierwszą wersję oprogramowania platformy www.epodreczniki.pl, działającej na większości urządzeń stosowanych w edukacji (tabletach, laptopach, e-czytnikach, smartfonach), o różnych rozdzielczościach oraz systemach operacyjnych. – Na tym etapie udało się przede wszystkim zdefiniować, czym w wydaniu polskim ma być    e-podręcznik, a jednoczenie wykreować otwarte standardy budowania i tworzenia elektronicznych podręczników. Każdy z nich może wyglądać inaczej, uwzględniać style autorskie, specyfikę przedmiotu i poziomu edukacyjnego. Już od samego początku prowadzimy prace z udziałem uczniów i nauczycieli, uważnie wsłuchujemy się w ich oczekiwania co do funkcjonalności e-podręcznika, bo przecież to do nich ten projekt jest przede wszystkim adresowany – mówi dr Krzysztof Kurowski z PCSS.


Co warto podkreślić, platforma pozwala na łatwe i intuicyjne posługiwanie się cyfrowymi zasobami edukacyjnymi, niezależnie od zastosowanego sprzętu, także tego z niższej półki cenowej, przy jednoczesnym zachowaniu kompromisu między efektywnością a efektownością wyglądu. Aby korzystać z e-podręcznika nie jest także wymagane podłączenie do Internetu, platforma bowiem udostępnia treści w wersjach przewidzianych na urządzenia pozbawione dostępu do sieci, a nawet w formatach nadających się do klasycznego, papierowego wydruku. Dzięki temu będzie to wciąż „ten sam” podręcznik, choć nie „taki sam”. Zaletą tej platformy, zarządzanej nie ze szkolnych, lokalnych serwerów, ale dzięki infrastrukturze naukowej udostępnianej przez PCSS, jest także ułatwienie powszechnej edukacji niewidomym, niedowidzącym, niedosłyszącym oraz niesłyszącym uczniom.


Zgodnie z zapowiedziami, 30 września 2013 roku uruchomiona została publiczna, testowa wersja platformy www.epodreczniki.pl. Przez najbliższe dwa lata prac projektu sukcesywnie będzie zmieniać się zarówno jej funkcjonalność, jak i zakres prezentowanych e-podręczników. Warto podkreślić, że w prace nad kolejnymi treściami elektronicznych podręczników włączeni są także inni partnerzy projektu – Grupa Edukacyjna SA, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Od września 2015 roku szkoły będą mogły korzystać z gotowych, bezpłatnych e-podręczników do 14 przedmiotów, dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji znaleźć można na blogu technologicznym.

 

Zapraszamy do śledzenia "na żywo" wydarzeń związanych z odsłoną testowej wersji platformy.

 

 

Agnieszka Musialska