Wiadomości

8. października 2013 r. w Sali konferencyjnej przestrzeni współpracy ZOO miało miejsce spotkanie członków Zespołu Lokalnego Wsparcia powołanego przy projekcie HELPS. Spotkanie miało na celu ocenę dotychczasowych rezultatów działania pilotowego prowadzonego przez PCSS w ramach projektu.

Żywa dyskusja z udziałem przedstawicieli nauki, władz samorządowych i organizacji pozarządowych potwierdziła znaczenie wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu rozwiązań z zakresu nowoczesnych usług wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych. Prototypy takich specjalizowanych aplikacji, powstające w ramach prac projektowych we współpracy z partnerami zewnętrznymi, zademonstrowano w trakcie spotkania.

 

Współdzielona stacja profilaktyki zdrowotnej dla seniorów w trybie e-Zdrowia opracowywania jest w partnerstwie z Zespołem Domów Dziennej Pomocy w Poznaniu. W rozwoju aplikacji aktywnie uczestniczy grupa pięciorga podopiecznych ratajskiej filii Zespołu – klubu „Promień”. Planuje się także współpracę z zespołem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu pod kątem oceny wpływu możliwości korzystania ze wspomaganego teleinformatycznie programu samoprofilaktyki zdrowotnej  na  dbałość o kondycję zdrowotną i aktywność fizyczną wśród seniorów.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk”, prowadzony przez Stowarzyszenie "Na Tak", jest natomiast partnerem PCSS przy opracowywaniu aplikacji wsparcia realizacji zadań przez pracownika niepełnosprawnego z dysfunkcją intelektualną. Aplikacja ta jest budowana jako scenariusz wsparcia czynności codziennych. Będzie pierwszym tego typem eksperymentem w skali kraju.

Michał Kosiedowski

Powiązane projekty:
HELPS