Wiadomości

Nadchodzące tygodnie będą dla aplikacji Conference4me bardzo pracowite. W listopadzie i grudniu pojawi się na dziewięciu międzynarodowych spotkaniach i konferencjach.

 

  • ICT 2013 Information and Comunications Technology – Create Connect Grow (6-8 November; Vilnus, Lithuania)
  • IROS 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (3-8 November; Tokyo, Japan)
  • NER 2013 The 6th International IEEE EMBS Neural Engineering Conference (6-8 November; San Diego, California, USA)
  • ECCP 2013 9th European Congress of Community Psychology (7-9 November; Naples, Italy)
  • International Model European Parliament session Vilnius’13 (30 November – 7 December, Lithuania)
  • CDC 2013 52nd IEEE Conference on Decision and Control (10-13 December; Florence, Italy)
  • ICBME 2013 The 15th International Conference on Biomedical Engineering (4-7 December; Singapore)
  • IAM2013 3rd conference of the Indian Academy of Management (12-14 December; Ahmedabad, India)
  • CloudCom 5th IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (2-5 Decemeber; Bristol, UK)

Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć tutaj.

Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
Conference4me