Wiadomości

Podczas konferencji ICT 2013 w Wilnie (6-8 listopada) PCSS we współpracy z i2CAT oraz INRIA przeprowadził demonstrację wspólnego występu artystów znajdujących się fizycznie w różnych miastach Europy. W czasie demonstracji „The Creative Ring” zrealizowanej w ramach projektu VISIONAIR zaprezentowany został rozproszony scenariusz zdalnej współpracy muzyków z Poznania, Barcelony i Wilna oraz tancerzy z Grenoble, którzy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii sieciowych mogli ze sobą współpracować w czasie rzeczywistym.

Eksperyment pokazał możliwości i potencjał wykorzystania sieci szerokopasmowych, systemów renderingu 3D oraz technologii motion-tracking do tworzenia wirtualnych środowisk pozwalających na wspólne występy rozproszonych artystów. W ramach eksperymentu pomiędzy jednostkami naukowymi z Hiszpanii (Barcelona, i2CAT), Polski (Poznań, PCSS) oraz Francji (Grenoble INP oraz INRIA) zestawione zostały połączenia zapewniające transmisję dźwięku i obrazu w najwyższej jakości z minimalnym opóźnieniem. Wykorzystane do tego celu zostały zasoby sieci naukowych GEANT i PIONIER. Muzycy z Poznania, Barcelony oraz Wilna grali wspólnie autorskie utwory, w rytm których tańczyła artystka znajdująca się w Grenoble. Jej występ był rejestrowany za pomocą wielokamerowego systemu śledzenia ruchów, a renderowany na tej podstawie obraz 3D był przesyłany wraz z podkładem muzycznym przez sieć i prezentowany w Wilnie. Całości dopełnił występ na scenie artystki grającej na kanklach regionalnym instrumencie litewskim. Połączenie zaawansowanej technologii z występem artystycznym zostało bardzo pozytywnie odebrane przez zgromadzoną na konferencji ICT2013 międzynarodową widownię i wskazało nowy interesujący obszar zastosowań dla infrastruktury teleinformatycznej.

 

Demonstracja była wynikiem współpracy między projektami VISIONAIR i SPECIFI oraz kooperacji jednostek naukowych i2CAT, PCSS, Grenoble INP i INRIA przy wsparciu ENoLL i ICUB.

 

Maciej Stróżyk, PCSS

  

Powiązane projekty:
VISIONAIR