Wiadomości

W dniach 20-21 stycznia 2014 r. we włoskim Instytucie Fizyki Jądrowej (INF) odbędzie się 4. plenarne spotkanie projektu DCH_RP (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation). W spotkaniu, wezmą udział przedstawiciele PCSS, reprezentujący w konsorcjum realizującym projekt dostawców i operatorów e-infrastruktury.

DCH-RP (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation) – Cyfrowe Dziedzictwo kulturowe Mapa drogowa na rzecz Ochrony to projekt koordynowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Możliwości e-Infrastruktury” w ramach 7 Programu Ramowego. Ma on na celu zaprojektowanie Mapy drogowej dla wdrożenia sfederowanej e-infrastruktury na rzecz ochrony treści Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego (DCH), będące częścią bardziej ogólnej wizji kierunku Infrastruktury Otwartej Nauki dla DCH w 2020 roku.


Jednym z podstawowych celów projektu jest uzupełnienie Mapy drogowej o praktyczne narzędzia oraz usługi oferowane przez e-Infrastrukturę. Użyteczność tych narzędzi i usług w procesach zabezpieczania i udostępniania dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej zweryfikowana zostanie poprzez szereg wdrożeń koncepcyjnych (tzw. proof of concept), realizowanych wspólnie przez organizacje kulturalne oraz dostawców e-Infrastruktury.


Spotkanie w Catanii ma na celu przygotowanie planu pracy na drugi rok realizacji projektu, w tym określenie planu wdrożeń pilotowych, realizowanych aktywnie przez PCSS i polskie instytucje kultury. W ramach tych wdrożeń wykorzystaną zostaną wyniki projektów EUDAT, PLATON, KMD i KMD2, w których uczestniczy i uczestniczył PCSS oraz narzędzia dLibra, dArceo oraz dLab opracowane przez PCSS.

Agnieszka Wylegała