Wiadomości

W weekend, 5 i 6 kwietnia 2014 r., zapraszamy na 5. edycję Targów Aktywni 50+, odbywających się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Celem, organizowanego co roku wydarzenia, jest aktywizacja pokolenia 50+, które w Polsce tworzy coraz bardziej przedsiębiorcze środowisko, pełne inwencji, ciekawe nowości i zmieniającego się rynku. Podczas wystawy towarzyszącej targom, na stoisku PCSS, w ramach projketu HELPS zaprezentowane zostaną rozwiązania technologiczne wspierające seniora.

Poznańskie Targi są przestrzenią, w której osoby dojrzałe mogą zapoznać się z szeroką gamą artykułów oferowanych przez firmy komercyjne oraz organizacje pozarządowe, zadbać o zdrowie i urodę, a także zapoznać się z nowymi technologiami. Warto zauważyć, że produkty age-friendly zajmują coraz ważniejsze miejsce w ofercie wielu firm i przedstawicieli trzeciego sektora.

 

Podczas imprezy PCSS zademonstruje prototypy aplikacji wykorzystujących zaawansowane technologie teleinformatyczne dla wspierania potrzeb seniorów, wykonane w ramach projektu HELPS.

 

Projekt ten ma za zadanie promocję strategii rozwoju i praktyk podnoszących jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych w miastach Środkowej Europy. W szczególności projekt rozwija i konsoliduje innowacyjne praktyki z zakresu mieszkalnictwa i opieki dla osób potrzebujących wsparcia. W ramach projektu przeprowadzanych jest 8 działań pilotowych w 8 uczestniczących w programie krajach.


Cele pilotowego działania w Wielkopolsce realizowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to:


•  uruchomienie pilotowego środowiska wspomagania życia otoczeniem (ang. Ambient Assisted Living);
• adaptacja i uruchomienie prototypów kilku wybranych usług wspomagania seniorów i osób niepełnosprawnych za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• utworzenie synergii poprzez współpracę z lokalnymi interesariuszami: władzami i instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i reprezentantami środowisk końcowych beneficjentów.

 

Na Targach Aktywni 50+ zaprezentowane zostaną Technologie Wspierania Seniora - Inteligentny Dom Seniora (czujnik pomagający zarządzać domem) oraz Osobisty Informator Seniora (wiadomości o atrakcjach i aktywnościach dla seniorów).

 

Więcej informacji na temat Targów oraz szczegółowy program dostępny jest tutaj.

 

 

  
                                                

 

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
HELPS