Wiadomości

Podczas trwającej w dniach 23-24 kwietnia 2014 r. w Monako wystawy projektów inicjatywy Celtic-Plus prezentowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe projekt HIPERMED otrzymała prestiżową nagrodę Celtic Excellence Award in Silver.

Celem zakończonego w grudniu 2013 roku projektu HIPERMED było stworzenie otwartej platformy zintegrowanych usług telemedycznych opartej na zestawie aplikacji działających w sieciach IP i zbudowanych zgodnie z paradygmatem Architektury Zorientowanej na Usługi (ang. Service Oriented Architecture – SOA). Platforma wspiera takie aktywności jak zdalne konsultacje medyczne, rozproszone podejmowanie decyzji w leczeniu, telenauczanie oraz zdalny nadzór nad rehabilitacją. Stworzone rozwiązania przetestowane zostały z lekarzami i pacjentami z Polski, Francji, Hiszpanii, Szwecji, i Turcji. Inicjatywa Celtic-Plus doceniła potencjał komercjalizacyjny wyników projektu oraz realizowane już wdrożenia przyznając projektowi prestiżową nagrodę Celtic Excellence Award in Silver.


W ramach wystawy PCSS zademonstrował wykorzystanie platformy w scenariuszu zdalnej konsultacji lekarskiej z użyciem wideokonferencji wysokiej rozdzielczości - High Definition (HD). Zaprezentowane zostały możliwości współdzielenia zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM, zdalnej współpracy nad zdjęciami, oznaczania obszarów obrazu wideo, zapisywania stop-klatek do raportów medycznych oraz transmisji obrazu stereoskopowego (3D).

Piotr Pawałowski