Wiadomości

Spółka Systemics PAB została zwycięzcą przetargu dla PCSS na dostawę przyrządu pomiarowego IP obsługującego interfejsy o prędkości 10 i 100Gbit/s będącego jednym z elementów realizowanego obecnie projektu 100NET.

Przyrząd pozwala na szybkie diagnozowanie nieprawidłowości w działaniu sieci oraz wykonywanie pomiarów okresowych związanych m.in. z jakością usług. Infrastruktura zrealizowana w tym projekcie będzie przeznaczona do testów wydajnościowych, porównawczych i bezpieczeństwa sieci oraz wspierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki.


"Złożoność infrastruktury optycznej oraz skojarzonej z nią sieci MPLS wymaga prowadzenia testów i weryfikacji poprawności działania sieci. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości usług transmisyjnych, niezbędne jest wykorzystanie zaawansowanego systemu pomiarowego obsługującego szeroki zakres protokołów i technologii - również na poziomie aplikacyjnym" - podkreśla Robert Pękal, koordynator projektu konsorcjum naukowego w PCSS.

"Miernik IP Spirent Test Center, dostarczony przez Systemics PAB, jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń pomiarowych na świecie w zakresie analizy protokołów i technologii stosowanych w sieciach Ethernet - mówi Paweł Biskupski, prezes Systemics PAB. 

Spółka Systemics-PAB zajmuje się pomiarami i testami z zakresu telekomunikacji i IT.  Specjalnością firmy są innowacyjne pomiary porównawcze jakości sieci komórkowych oraz pomiary wydajnościowe, bezpieczeństwa i porównawcze sieci Ethernet. Pomiary wykonywane są zarówno w laboratorium, jak i w warunkach już funkcjonującej sieci.

 

Powiązane projekty:
100NET