Wiadomości

24 i 25 paźdzernika 2014 r. odbędzie się konferencja naukowa Stowarzyszenia Na Tak - "Rodzice a dorosłość", organizowana w ramach cyklu "Spotkania Na Tak". PCSS - partner wydarzenia - zaprezentuje aplikację wykonaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Tak w ramach projektu HELPS.

Konferencja Stowarzyszenia Na Tak - "Rodzice a dorosłość" poświęcona jest podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną. W pierwszym dniu organizatorzy zapraszają na cykl wykładów do Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37. Drugi dzień składać się będzie z warsztatów, odbywających się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Międzychodzka 5.

 

Podczas części warsztatowej Michał Kosiedowski z zespołem z PCSS oraz Filip Zaręba, trener pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia Wspomaganego "Bizon" i Joanna Baszyńska - pedagog specjalny i kierowniczka Domu Krótkiego Pobytu "Poranek", zaprezentują "Wsparcie usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne – warsztat projektu HELPS". W trakcie warsztatu przedstawione zostaną szanse stwarzane przez nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne dla wspierania samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Głównym punktem programu warsztatu będzie demonstracja aplikacji wsparcia niepełnosprawnego pracownika intuicyjną aplikacją pozwalającą mu na samodzielne kontrolowanie swoich zadań. Prototyp aplikacji został opracowany we współpracy ze specjalistami Stowarzyszenia Na Tak, w ramach realizacji międzynarodowego projektu HELPS, współfinansowanego ze środków EFRR poprzez Program dla Środkowej Europy. Przedstawione zostaną doświadczenia z praktycznego uruchomienia prototypu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk”. Na tle tych doświadczeń omówione zostaną inne rozwiązania, pokazujące, w jaki sposób można wykorzystać wysokie technologie we wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na zakończenie uczestnicy warsztatu zastanowią się wspólnie nad pytaniem - co jeszcze technologie informacyjno-komunikacyjne mogą zrobić dla usamodzielnienia się osób z niepełnosprawnością?

 

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć TUTAJ.

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
HELPS