Wiadomości

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe wraz z poznańską firmą ALMA S.A. otrzymało wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii „Innowacyjna Inwencja”.

Uznanie Kapituły zdobył projekt dotyczący efektywności energetycznej zrealizowany w oparciu o rozwiązanie Gicomp rozwijane w Pionie Zastosowań PCSS. System Gicomp służy do monitorowania i kontroli zużycia energii przez komputery biurowe.

 

 

Konkurs dedykowany jest w szczególności przedsiębiorcom i podmiotom badawczym, stanowiącą inspirację i motywację do podejmowania innowacyjnych wyzwań, które otwierają perspektywy, szukają nowoczesnych rozwiązań i wskazują na istniejący w Wielkopolsce potencjał.

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu PCSS wraz z ALMA S.A. otrzymało status Wyróżnionych w Kategorii „Innowacyjna Inwencja” oraz certyfikat „Innowacyjny dla Wielkopolski”.

 

Konkurs w części finansowany jest w ramach projektu: "Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce" (Program Operacyjny  Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji na temat inicjatywy i konkursu można znaleźć TUTAJ.

 

Dostępna jest także lista nominowanych i wyróżnionych.

Agnieszka Musialska