Wiadomości

Podczas Konferencji Cloudscape VII (9-10.03.2015 r. w Brukseli) odbędzie się warsztat organizowany w ramach projektu MARKOS - "Discover how easy is to check codes". PCSS będzie zaangażowany w przygotowanie, organizację i prowadzenie warsztatu. Projekt będzie również promowany na konferencji z wykorzystaniem materiału wideo przygotowanego przez PLATON TV.

Projekt MARKOS (The MARKet for Open Source) realizowany jest przez konsorcjum koordynowane przez Fraunhofer Fokus (Niemcy), w skład którego wchodzą partnerzy z Włoch (Engineering, Uniwersytet Sannio i T6 Ecosystems), Hiszpanii (Atos),  Wielkiej Brytanii (Geeknet Media – europejski oddział operatora platformy sourceforge.net) oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Prace w projecie wkraczają w końcową fazę, a podczas warsztatu odbywajacego się 9 lutego 2015 r., w ramach Cloudscape VII, zaprezentowane zostaną prototypowe usługi sieciowe i interaktywne aplikacje dostarczające zintegrowany globalny widok na dostępne w Internecie oprogramowanie Open Source. Celem końcowym projektu jest ułatwienie wyszukiwania i analizy reużywalnych komponentów, bibliotek i programów open source i wsparcie indywidualnych programistów, analityków i architektów oprogramowania oraz firmy korzystające z zasobów open source w budowie własnych systemów informacyjnych.

 

Więcej informacji na temat warsztatu oraz projektu MARKOS można znaleźć TUTAJ.

Agnieszka Wylegała