Wiadomości

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Rada Użytkowników PCSS zapraszają na Konferencję Użytkowników KDM „Aplikacje, algorytmy i technologie KDM”, która odbędzie się 11 i 12 maja 2015 roku w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Konferencja skierowana jest do użytkowników KDM w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Na forum Konferencji przedstawiony zostanie dorobek naukowy uczestników grantów obliczeniowych, wsparty obliczeniami z użyciem komputerów dużej mocy.

 

Celem Konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i tworzenia mechanizmów ułatwiających użytkowanie komputerów dużej mocy, w szczególności stworzenie warunków intensyfikujących dostosowywanie algorytmów oprogramowania do wymagań nowych architektur.

 

Trzy główne nurty planowanej konferencji to:

  • wyzwania i problemy obliczeń dużej mocy,
  • nowe możliwości w zakresie korzystania z komputerów dużej mocy,
  • sesja sprawozdawcza użytkowników KDM w PCSS.

 

Więcej informacji na temat Konferencji, w tym jej plan ramowy, znaleźć można TUTAJ.

 

 

 

Agnieszka Wylegała