Wiadomości

Prezentacja profesjonalnego i wysoko zaawansowanego technologicznie sprzętu, narzędzi informatycznych i uzbrojenia to główny cel 7. edycji Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EuroPolTech 2015, które w dniach 15-17 kwietnia br. odbędą się w Warszawie. W wystawie, na wspólnym stoisku z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego, weźmie udział PCSS.

Targi EuroPolTech są jednymi z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć tego typu w Europie, skierowanych do Policji oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa. Są okazją nie tylko do prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa, ale także do nawiązania współpracy i kontaktów.

Targi towarzyszyć będą VII Międzynarodowej Konferencji Policyjnej „Ochrona interesów finansowych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”, organizowanej przez Komendę Główną Policji.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, na wspólnym stoisku z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zaprezentuje rozwiązania wykorzystujące technologię automatycznego rozpoznawania mowy, opracowane z myślą o służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Zwiedzający ekspozycję targową będą mieli możliwość zapoznania się z aplikacją do rozpoznawania mowy dyktowanej ARM oraz systemem Tekstowej Indeksacji Nagrań do wyszukiwania fraz słownych w dużych bazach akustycznych.

Na stoisku zaprezentowany zostanie również projekt SECOR, realizowany przez PCSS wspólnie z Wojskowym Instytutem Łączności oraz firmą ITTI Sp. z o.o., obejmujący budowę zaawansowanego systemu detekcji anomalii w sieciach oraz wykrywania działań nieuprawnionych. PCSS przedstawi również informacje o zrealizowanym projekcie Zaawansowanej Platformy Teleinformatycznej o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, jak również ofertę współpracy w zakresie bezpieczeństwa IT, dotyczącą m.in. usług audytorskich, wdrożeniowych i doradczych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, a także możliwości realizacji projektów naukowo-badawczych).

Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
ARM1