Wiadomości

PCSS wraz z jedenastoma NREN-ami (Narodowymi Sieciami Naukowo-Badawczymi) reprezentującymi obie Ameryki, Azję i Pacyfik oraz Europę ogłosił oficjalne rozpoczęcie drugiej edycji programu „Enlighten Your Research Global”, który ma na celu usprawnienie międzynarodowej współpracy badawczej. Naukowcy przedkładają swoje projekty badawcze, które następnie mogą korzystać z dostępu do zaawansowanych sieci, technologii  oraz specjalistycznych konsultacji. Wybrane projekty otrzymują roczne wsparcie.

Program EYR Global odzwierciedla dwa rosnące trendy w badaniach : coraz większy  zasięg międzynarodowy, a także wykorzystanie szybkich sieci w celu zapewnienia dostępu do krytycznych zasobów niezbędnych do zarządzania, udostępniania i analizy danych.

 

W 2013 roku, pierwsza, inauguracyjna edycja Programu EYR Global przyniosła efekt w postaci  wsparcia czterech projektów dot. badań klimatu, nauk przyrodniczych oraz informatyki,  w niezbędne zasoby sieciowe i/lub konsultacje techniczne z inżynierami i ekspertami.

 

Do 2015 roku, EYR Global pragnie włączyć do programu jeszcze więcej projektów. Dwuetapowy proces zgłaszania projektów obejmuje także ocenę jurorów reprezentujących każdą z organizacji sponsorujących inicjatywę.

 

Zasady zgłaszania wniosków są dotępne tutaj.

 

Więcej informacji na temat EYR-Global: www.enlightenyourresearch.net

Wojciech Bohdanowicz