Wiadomości

Od 14 do 16 maja br. w Poznaniu (Hotel Andersia) trwać będzie VII edycja Konferencji Naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (PTChN). Partnerem PTChN, a także partnerem medialnym wydarzenia, odpowiedzialnym za  rejestrację wideo tegorocznej Konferencji, jest PlatonTV Med.

Tematyka VII Konferencji PTChN obejmować będzie aktualną wiedzę z zakresu szeroko pojętej chirurgii naczyniowej. Jej celem będzie również zaprezentowanie dorobku naukowego, jak i wymiana opinii i doświadczeń dotyczących wszystkich dziedzin leczenia chorób naczyń.

Tematami przewodnimi będą problemy diagnostyczne i terapeutyczne związane z niedokrwieniem kończyn dolnych, schorzeniami aorty, urazami naczyniowymi, przygotowaniem chorych do zabiegów naczyniowych oraz powikłaniami po zabiegach na układzie naczyniowym.

 

Portal tematyczny PlatonTV Med jest partnerem Polskiego Związku Chirurgii Naczyniowej, jak również partnerem medialnym tegorocznej Konferencji. PlatonTV Med przeprowadzi rejestrację wideo wydarzenia, następnie opracowny materiał zostanie udostępniony na portalu med.platontv.pl

 

TUTAJ znajdą Państwo szczegółowe informacje, a także plan Konferencji.

Agnieszka Musialska