Wiadomości

Tuż po przeprowadzce do Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego, zespół Działu Usług Internetu Przyszłości rozpoczął uruchamianie Laboratorium Telemedycyny. Pierwszym urządzeniem wchodzącym w skład infrastruktury Laboratorium, które powołano do życia, jest zapewniający możliwości zdalnej obecności, robot Giraff produkowany przez Giraff Technologies AB. Wspomniana „Żyrafa” odbyła swój pierwszy spacer korytarzami swojego nowego domu. Jest to pierwszy egzemplarz tego urządzenia, jaki pojawił się w Polsce.

Robot stanowi platformę realizacji zestawu mobilnego autonomicznego asystenta telemedycznego w ramach stanowiska użyteczności i interopracyjności aplikacji telemedycznych oraz integracji nowych scenariuszy telemedycznych. Pozwoli na budowę zaawansowanych rozwiązań dostarczających specjalizowane usługi telemedyczne, takie jak np. telekonsultacje w trybie wideokonferencji, dostęp do repozytoriów danych medycznych czy dostęp do treści edukacyjnych i wiedzy medycznej, z uwzględnieniem mobilnej teleobecności specjalisty w miejscu podejmowania decyzji diagnostycznych oraz budowę innowacyjnych usług z zakresu e-Zdrowia i teleopieki, poprzez wspomaganie pacjenta obecnością osobistego mobilnego asystenta, dostarczającego opartą na zaawansowanych usługach e-Zdrowie i teleopieki, specjalistyczną opiekę medyczną w miejscu funkcjonowania pacjenta, jednocześnie transparentnie integrującą dostarczane usługi z inteligencją otoczenia środowiska funkcjonowania.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z pierwszego spaceru „Żyrafy” po parterze budynku CBPIO.

Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
CBPIO