Wiadomości

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaprasza na 1- lub 2-dniowe darmowe kursy „Przygotowanie protokołów i formularzy do zbierania danych w badaniach naukowych na przykładzie narzędzia REDCap Project w ramach usługi DataBank. Wprowadzenie do użytkowania infrastruktury PLGrid, usługi gridu dziedzinowego Matematyka/Statystyka”.

REDCap (Research Electronic Data Capture) - to bezpłatna usługa oparta na przeglądarkach www przeznaczona dla badaczy realizujących różne projekty naukowe. REDCap umożliwia utworzenie różnego rodzaju oryginalnych ankiet, formularzy i baz danych, które można dopasować do wielu projektów badawczych. REDCap umożliwia pracę on-line w intranecie lub internecie, może być stosowany przez pojedynczego badacza lub jednocześnie przez wielu naukowców w różnych miejscach.

W programie zajęć między innymi:


- rodzaje projektów badawczych,
- przykładowych narzędzi do zbierania danych,
- najczęstsze błędy przy zbieraniu danych- jak ich unikać?
- tworzenie przykładowego projektu badawczego w REDCapie.


Miejsce warsztatów:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 10, Poznań

sala 14 (1. piętro)


Najbliższe terminy zajęć w systemie 1-dniowym:


•    30.09. g. 12:30 - 16
•    1.10. g. 12:30 - 16


Najbliższe terminy zajęć w systemie 2-dniowym:


•    5.10. g. 14:00 - 15:45 (część I)
•    6.10. g. 14:00 - 15:45 (część II)
•    7.10. g. 14:00 - 15:45 (część I)
•    8.10. g. 14:00 - 15:45 (część II)


Zapisy:


Liczba miejsc ograniczona. Grupy maksymalnie 12-osobowe.


Zapisy poprzez stronę internetową: databank.plgrid.pl/szkolenie


Wymagania:
Na zajęciach wymagany jest własny laptop.


W celu dostępu do usługi REDCap konieczne jest posiadanie konta na platformie PLGRID. W tym celu przy zapisywaniu się na dany termin proszę podać dane:


•    Imię i nazwisko,
•    e-mail i telefon kontaktowy,
•    nazwa jednostki.


Szczegółowych informacji udzielają prowadzący warsztaty:

Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
PL-Grid, PLGrid NG