Wiadomości

15 kwietnia 2016 r. odbędzie się premierowy pokaz wystawy stałej zatytułowanej "Pokolenie 966 - świt wielkich przemian", związanej z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Ekspozycja znajduje się w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Partnerem technologicznym przedsięwzięcia jest PCSS.

"Kim byli ludzie pochowani na cmentarzu pobliskiej Śródki, a których pracy, wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu gród poznański zawdzięcza potęgę i rozwój?" - to pytanie przyświeca twórcom niecodziennej wystawy.

 

Badania archeologiczne prowadzone na terenie Ostrowa Tumskiego, trwające już prawie stulecie, pozwoliły na odzyskanie pamięci o wielkości i znaczeniu grodu poznańskiego. Monumentalne konstrukcje wałów grodowych, pierwsze kamienne budowle rezydencjonalne i sakralne oraz wielkie przemiany jakich areną stała się tutejsza warownia w drugiej połowie X wieku, wzbudzają podziw i uznanie wśród współczesnych mieszkańców miasta. W kontekście tych wydarzeń naturalne jest przywoływanie wielkich postaci – autorów i budowniczych początków polskiej państwowości – szczególnie Mieszka I i Bolesława Chrobrego, księżnej Dobrawy czy pierwszego biskupa – Jordana i jego następców. Archeologia jednak pozwala ocalić od zapomnienia również ich poddanych, o których milczą słynni kronikarze.

 

Badania nekropoli wczesnośredniowiecznej, dostarczyły wielu bezcennych zabytków, składających się na wyposażenie grobów. Tworzą one obraz kultury materialnej czasów, w których na ziemie polskie wkraczało chrześcijaństwo. Dzięki dobrze zachowanym szczątkom kostnym nauka pozyskała informacje o ludziach żyjących pod koniec X i w początkach XI wieku w grodzie Poznana. Nowoczesne metody antropologiczne pozwalają na poznanie ich twarzy, po tysiącu latach spojrzenie w oczy pokoleniu czasów Mieszka.

Wystawa ma na celu uzmysłowienie współczesnemu odbiorcy głęboko ludzkiej bliskości z osobami żyjącymi na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, w przełomowym okresie dziejów – pierwszych chrześcijan na ziemiach polskich, ich codzienności i ewolucji dotychczasowego świata.

Ekspozycja jest oparta m.in na: zabytkach archeologicznych, prezentacji typu mapping oraz 5 hologramach przedstawiających zrekonstruowane twarze wczesnośredniowiecznych poznaniaków – pierwszych chrześcijan na ziemiach polskich.

 

Projekt powstał przy współpracy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu - Rezerwat Archeologiczny Genius loci; Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu.

 

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY Genius loci

ul. Ks. I. Posadzego 3, Ostrów Tumski

PoznańAgnieszka Wylegała