Wiadomości

Podczas Konferencji Użytkowników KDM 2016 wręczona została nagroda pięniężna za najlepsze zrównoleglenie aplikacji na największym systemie obliczeniowym - Orzeł (1,4 PFlops).

Zwycięzcą konkursu został dr Piotr Kozłowski z Zakładu Fizyki Komputerowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Aplikacja własna dotyczy obliczania własności termodynamicznych pierścieni i łańcuchów złożonych ze spinów 3/2, które mogą być opisane kwantowym modelem Heisenberga. Jednym z możliwych zastosowań tej aplikacji jest symulowanie własności różnych pierścieniowych magnetyków molekularnych opartych na jonach chromu Cr3+. Aplikacja została napisana w języku Fortran95, wykorzystuje biblioteki MPI do rozpraszania obliczeń na wiele węzłów. Skalowalność została potwierdzona do 13440 rdzeni z współczynnikiem efektywności 0,8. Serdecznie gratulujemy!

Wojciech Bohdanowicz