Wiadomości

13 września 2016 r. w Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu odbędą się warsztaty dla polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, w ramach projektu HPC4Poland. Celem spotkania jest podniesienie dostępności narzędzi obliczeniowych w chmurze, tj. w postaci dedykowanych aplikacji, optymalizujących czas i koszty zdalnego prowadzenia obliczeń.

HPC4Poland jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, związanym z europejską inicjatywą I4MS (ang. ICT Innovation for Manufacturing SMEs), która wystartowała w czerwcu 2013 roku w Holandii. Jego celem jest utworzenie ponadregionalnego węzła HPC w Polsce, łączącego wszystkie kompetencje, niezbędne przy realizacji symulacji obliczeniowych w środowisku chmurowym.

 

Warsztaty HPC4Poland zostały opracowane z myślą o polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, dla których wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej otwiera szanse optymalizacji dotychczasowych metod badawczych, analitycznych i procesów testowania projektowanych produktów. Przez pryzmat korzyści płynących z wykorzystania tych metod dla biznesowych celów firm produkcyjnych zaproszeni przedsiębiorcy mówić będą o praktycznym zastosowaniu tych metod w procesie tworzenia nowych produktów.

 

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli również szansę zgłębić swoją wiedzę na temat analitycznego potencjału HPC (High Performance Computing). Doświadczeni eksperci przybliżą szereg studiów przypadków wykorzystania HPC w Polsce i na świecie. Program spotkania obejmuje również zbiór informacji na temat pozyskania źródeł finansowania eksperymentów z dostępnych w Polsce środków wsparcia przedsiębiorstw. Udział w warsztacie pozwoli także na indywidualne rozmowy z ekspertami w zakresie wykorzystania komputerów wysokiej mocy obliczeniowej w ramach przygotowanego dla uczestników Punktu Konsultacyjnego podczas trwania warsztatów.

 

Dodatkowym praktycznym komponentem warsztatów będą indywidualne spotkania ze specjalistami w punkcie konsultacyjnym, gdzie będzie okazja do wstępnego zweryfikowania możliwości zastosowania tych technologii w działalności firmy oraz źródeł potencjalnego finansowania innowacji.


Spotkanie podczas warsztatów będzie jednocześnie okazją do nawiązania partnerstwa z węzłem HPC4Poland, którego celem jest podniesienie dostępności chmurowych usług symulacyjnych dla polskich przedsiębiorców. Aktualnie partnerstwo HPC4Poland obejmuje:

 

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - odpowiada za wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich,
  • Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP)  - odpowiada za procesy proinnowacyjne we wzornictwie przemysłowym,
  • FundingBox - wsparcie w zakresie alternatywnych źródeł finansowania, w tym ze źródeł publicznych,
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe - odpowiada za wsparcie techniczne oraz zapewnia dostęp do infrastruktury HPC.

Spotkania zostały zaplanowane w dwóch lokalizacjach w dwóch terminach do wyboru:


Termin I: 13 września 2016 r.
Miejsce: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Budynek CBPIO, ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, Sala 0.26

 

Termin II: 20 września 2016 r.
Miejsce: siedziba Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie

 

Więcej informacji,a także formularz zgłoszeniowy znależć można na stronie wydarzenia.

 

Agnieszka Musialska