Wiadomości

Konsorcjum DARIAH-PL, Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) oraz DARIAH-DE zapraszają na serię warsztatów: "Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools". Celem wydarzenia jest wzmocnienie współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami kultury i dziedzictwa (GLAM – Galleries, Libraries, Archives, Museums). Warsztaty poprowadzą m.in. przedstawiciele Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS.

Współpraca między środowiskiem akademickim a instytucjami kultury i dziedzictwa polegać ma na wymianie i rozwijaniu doświadczeń oraz kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania zbiorów czy badań sektora kultury.


W ramach projektu odbędą się trzy cykle spotkań: 

 

  • 3.10.2016 r. w Warszawie 
  • 10-11.10.2016 r. w Lublinie (Ośrodek "Brama Grodzka ­ Teatr NN")
  • 14-15.10.2016 r. we Wrocławiu
 

10 października w Lublinie warsztat "LoCloud Collections jako platforma do cyfrowego opowiadania historii" poprowadzi Błażej Betański. Podczas warsztatu zostanie zaprezentowane narzędzie LoCloud Collections. Usługa daje możliwość udostępniania w Internecie zbiorów dziedzictwa kulturowego, dzięki wykorzystaniu technologii chmurowch. LoCloud Collections działa w modelu Software­as­a­Service, co oznacza, że nie musisz kupować serwerów ani instalować samodzielnie oprogramowania do zarządzania kolekcjami cyfrowymi. Udostępnione obiekty można wykorzystać w tworzeniu serwisów popularnonaukowych czy wizualizacjach. Szczególny nacisk położony zostanie na możliwości tworzenia wirtualnych wystaw i cyfrowego opowiadania historii z wykorzystaniem LoCloud Collections. Usługa ta dedykowana jest przede wszystkim małym instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym, zespołom  badawczym czy osobom prywatnym.

 

We Wrocławiu natomiast, w piątek 14 października, wraz z dr. José Luis Losada Palenzuela (Uniwersytet Wrocławski) wystąpi dr Michał Kozak, prezentując "Naukową edycję cyfrową z TEI (Text Encoding Initiative)". Celem warsztatu będzie dostarczenie uczestnikom podstawowej umiejętności z zakresu naukowych edycji cyfrowych i standardu kodowania tekstu TEI (XML). Konsorcjum Text Encoding Initiative (TEI) promuje  standard służąc reprezentacji tekstów w  postaci cyfrowej i oferuje zestaw zaleceń dotyczących  kodowania.

 

Podczas ostatniego spotkania, 15 października we Wrocławiu, Karolina Bohdanowicz i Marcin Werla poprowadzą warsztat "Wykorzystanie kolekcji cyfrowych do celów badawczych: obecne możliwości i potrzeby naukowców z dziedzin humanistycznych". Warsztaty te są przeznaczone dla naukowców z dziedzin humanistycznych, którzy wykorzystują dostępne on-line kolekcje bibliotek, muzeów czy archiwów w celach badawczych. W  ramach warsztatów przedstawione zostaną bieżące możliwości jakie oferuje w tym zakresie Federacja Bibliotek Cyfrowych oraz Europeana, a także omówione ograniczenia tych serwisów w kontekście  potrzeb  naukowców.  Wyniki  warsztatów  mają  posłużyć  dalszemu rozwojowi strategii udostępniania kolekcji cyfrowych w ramach Federacji.

 

Więcej informacji o poszczególnych warsztatach można znaleźć TUTAJ.

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
dLibra, FBC