Wiadomości

Już 8 i 9 listopada 2016 r. zapraszamy do Poznania na III Konferencję DARIAH-PL. Podtytuł tegorocznej edycji „Inspiracje–Innowacje–Człowiek” podkreśla główny nurt, wokół którego skupiać się będą zagadnienia konferencyjnych prezentacji i dyskusji, ukierunkowany na praktyczne przykłady jakościowych zmian w metodach prowadzenia badań naukowych zainspirowanych technologiami cyfrowymi. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Celem Konferencji DARIAH-PL będzie prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Organizatorami Konferencji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz PCSS.

 

Konferencja adresowana jest zarówno do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce jak i do specjalistów z obszaru informatyki zajmujących się problematyką zaawansowanych usług, architektur i systemów, technologii komunikacyjnych oraz społeczno-prawnymi aspektami cyberprzestrzeni.


Głównym celem jest bowiem nie tylko prezentacja metod, zarówno informatycznych jaki i badawczych oraz dobrych praktyk z obszaru integracji humanistyki z technologiami ICT, ale także dialog potrzeb środowiska naukowego i potencjalnych odbiorców nowoczesnych aplikacji z wychodzącymi naprzeciw nim dynamicznie zmieniającymi się możliwościami systemów informatycznych.

 

Szczegółowy program Konferencji dostępny jest TUTAJ.


Pliki do pobrania:

Agnieszka Musialska