Wiadomości

System wykorzystuje serwery pomiarowe zainstalowane w węzłach szkieletowych Sieci PIONIER, na których uruchomiono instancje systemu pomiarowego perfSONAR. perfSONAR jest rozwiązaniem pozwalającym systemowo obserwować parametry wydajności sieci - to architektura pomiarowa oferująca jednolity i bezpieczny dostęp do narzędzi i danych pomiarowych.

Wdrożenie systemu zapewnia administratorom Sieci PIONIER możliwość oceny parametrów sieci oraz wykonanie niezbędnych pomiarów, w tym pomiarów regularnych.


Dodatkowo wykorzystuje mechanizmy funkcjonujące w globalnym środowisku wielu różnych administracyjnie domen, wykonujących pomiary i przechowujących różne typy danych pomiarowych. Stwarza także bazę do dalszego rozwoju wdrożeń systemu w sieciach miejskich i pośród użytkowników końcowych.


W sieci PIONIER, uruchomiona została pełna krata regularnych pomiarów jednokierunkowego opóźnienia, straty pakietów oraz osiągalnej przepustowości. Testy wykorzystują dedykowane interfejsy o szybkości 10Gb/s.

 

W celu wygodnego dostępu do danych historycznych składowanych na serwerze centralnym oraz wizualizacji uruchomiony został tzw. dashboard, dostępny (dla użytkowników segmentu administracyjnego oraz Centrum Zarządzania).

Agnieszka Wylegała