Wiadomości

Od 17 do 19 października 2016 roku, w siedzibie PCSS, odbyła się siódma edycja szkoły dla programistów projektu GÉANT. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania są metodyki zwinne - Scrum, Kanban i Modern Agile.

PCSS po raz kolejny zorganizował tzw. Szkoły dla Programistów (ang. School For Developers) projektu GÉANT. Była to siódma edycja (2016) serii corocznych szkoleń, której początek miał miejsce w roku 2010.

 

Wydarzenie miało charakter 3-dniowego szkolenia w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania oprogramowania. Tematem wiodącym tegorocznego szkolenia były metodyki zwinne: Scrum, Kanban i Modern Agile. Celem szkolenia było podniesienie świadomości i zdolności programistycznych uczestników, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości oprogramowania rozwijanego w społeczności akademickiej skupionej wokół sieci GEANT.

 

Foto. Maciej Rutkowski (PCSS)

Agnieszka Musialska