Wiadomości

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe wraz z Polskim Towarzystwem Informatycznym prowadzi prace związane z uruchomieniem biblioteki cyfrowej, wpisanej do Federacji Bibliotek Cyfrowych. Propozycja PCSS dotyczy eksperymentalnego uruchomienia biblioteki w chmurze.

Biblioteka będzie ściśle powiązana z archiwum cyfrowym portalu. Zamieszczając pierwszą pozycję z cyklu w archiwum czytelnik otrzyma link do całej kolekcji w BC PTI. Już dziś możemy zasygnalizować zainteresowanie otoczenia i propozycjami umieszczenia w bibliotece zasobów archiwalnych niektórych firm i instytucji.


Proponowane jest również zorganizowanie kolekcji autorskich, a także repozytoriów konferencji i innych wydarzeń związanych z informatyką.

Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
FBC