Wiadomości

15 listopada 2016 r. zapraszamy na warsztaty  informacyjno-edukacyjne projektu grantowego  „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych"  WINS. Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, organizacji, grup nieformalnych, instytucji, firm prywatnych, naukowców czy studentów zainteresowanych tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych (osób starszych i osób z niepełnosprawnościami).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, od września 2016 r. realizuje projekt grantowy pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju 30 innowacyjnych pomysłów/rozwiązań, które przyczynią się do skuteczniejszego i efektywniejszego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zależnych.

 

Miejscem realizacji projektu a tym samym przygotowywania i testowania innowacji społecznej jest teren województwa wielkopolskiego a innowacje społeczne muszą być skierowane i odpowiadać na potrzeby osób mających miejsce zamieszkania na terenie Wielkopolski.

 

Warsztaty informacyjno-edukacyjne projektu odbędą się 15 listopada 2016 r., od godziny 10.00 do 14.00, w Sali Białej (I piętro) Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17.

 

Zajęcia będą odbywać się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Prosimy zgłaszać ewentualne potrzeby dotyczące np. obecności tłumacza migowego itp.

 

Informacje na temat warsztatów i zgłoszenie udziału:


Stella Gołębiewska, Urząd Miasta Poznania

tel. 061/878-41-99,

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
WINS