Wiadomości

Rozwiązanie Isilon X410 firmy Dell EMC o pojemności 540 TB jest wykorzystywane przez działające przy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym Laboratorium Usług Nowych Mediów UHD w Sieciach Optycznych jako główne, wysokowydajne repozytorium materiałów wideo.

Laboratorium zajmuje się badaniami w takich obszarach, jak rozwój cyfrowych repozytoriów treści wideo o wysokiej rozdzielczości, testowanie i konfiguracja sieci czy wykorzystywanie nowych protokołów sieciowych do transmisji wideo 4K i 8K. Realizuje też projekty badawcze związane z rejestracją, montażem i przesyłaniem filmów o jakości od Full HD, poprzez 4K, 4K 3D aż do najnowszych standardów 8K i 8K.

 

„Przetwarzanie materiałów wideo o rozdzielczości 4K, a zwłaszcza 4K 3D – co wymaga synchronicznej rejestracji obrazu z dwóch kamer – stawia bardzo wysokie wymagania zarówno infrastrukturze pamięci masowych, jak i sieci. Ze względu na prowadzone badania wiele materiałów jest przechowywanych jako serie plików reprezentujących pojedyncze klatki filmu, co uniemożliwia stosowanie typowych algorytmów kompresji wideo. Dlatego dziesięciominutowy, nieskompresowany film zapisany w tej postaci potrafi zająć prawie 1 TB danych, a jego zapis czy wyświetlenie wymaga odczytu i zapisu danych z szybkością rzędu gigabajta na sekundę. Gdyby z tą szybkością odtwarzać zwykłą płytę DVD, jej odczyt zająłby zaledwie pięć sekund” – powiedział Maciej Głowiak, Kierownik Działu Nowych Mediów w PCSS.

 

Cykl produkcji materiału filmowego obejmuje rejestrację obrazu przy pomocy kamer, obróbkę wstępną (w tym korekcję kolorów i kadrowanie), montaż i postprodukcję – w tym filtrowanie, nakładanie efektów, napisów itp. – a także generowanie plików finalnych, przeznaczonych do wyświetlania przez użytkowników. Obróbka wstępna jest realizowana na wydzielonej maszynie roboczej, natomiast montaż i postprodukcja odbywają się w środowisku pracy grupowej na komputerach z systemami Linux, MacOS i MS Windows.

 

„System pamięci masowej wykorzystywanej jako centralne repozytorium materiałów wideo musi mieć bardzo wysoką wydajność – zwłaszcza przy dostępie do dużych plików – i musi zapewniać efektywny dostęp poprzez sieć przy równoczesnej obsłudze protokołów NFS i SMB/CIFS przez wielu użytkowników. Możliwość wydajnej pracy w takiej konfiguracji jest ważnym atutem systemu Isilon, który adresuje wszystkie nasze wymagania” – powiedział Eryk Skotarczak, specjalista Działu Nowych Mediów odpowiedzialny za rejestrację, obróbkę i przygotowanie materiału wideo w rozdzielczości 4K i 8K.

 

Ze względu na dużą liczbę realizowanych projektów oraz stosunkowo złożone środowisko organizacyjne i duże zróżnicowanie wymagań dotyczących uprawnień dostępu i poziomu ochrony danych, wśród kryteriów wyboru znalazły się nie tylko wysoka wydajność, ale też łatwość zarządzania.

 

„Realizujemy około czterdziestu projektów unijnych oraz szereg projektów finansowanych z innych źródeł. W każdym z nich występują zarówno materiały bardzo cenne, na przykład materiały źródłowe, które byłyby trudne lub nawet niemożliwe do odtworzenia w przypadku ich utraty, jak i pliki, które można w każdej chwili wygenerować ponownie, np. pliki przeznaczone bezpośrednio do odtwarzania przez użytkowników. Isilon chroni informacje tworząc ich dodatkowe kopie, ale powielanie w ten sposób wszystkich danych byłoby szalenie nieefektywne i kosztowne. O tym, które materiały są ważne i kto powinien mieć do nich dostęp tak naprawdę nie decydują administratorzy systemów pamięci masowej, lecz szefowie poszczególnych projektów. Ponieważ nasza rola sprowadzałaby się wyłącznie do wpisywania ich decyzji do systemu, postanowiliśmy wykorzystać elastyczność i łatwość zarządzania Isilonem, żeby całkowicie oddać zarządzanie ochroną informacji w ręce osób faktycznie o tym decydujących. Umożliwiło to nam skoncentrowanie się na sprawach technicznych, takich jak utrzymanie systemu, serwis czy rozbudowa pojemności. Dzięki temu, choć sama cena zakupu Isilona jest nieco wyższa, niż typowych macierzy NAS, jego funkcjonalność umożliwiająca zmniejszenie czasochłonności – i kosztów – realizacji typowych procesów spowodowały, że całkowity koszt posiadania okazał się bardzo konkurencyjny” – powiedział Maciej Brzeźniak, Kierownik Działu Nowych Technologii Zarządzania Danymi w PCSS.