Wiadomości

Na platformie Naukowej Telewizji HD w Sieci PIONIER - PlatonTV, pojawił się premierowy, 2. odcinek naukowego programu cyklicznego "Czas nauki" zatytuowany "Nauka na zdrowie", przygotowany przez zespół telewizyjny Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Twórcy programu przekonują: "Każdy z nas zna przynajmniej jedną osobę, która miała problem z niedoborem żelaza w organizmie. To bardzo częsty i wbrew pozorom poważny problem. Naukowcy od lat próbują opracować skuteczną metodę suplementacji tego pierwiastka, która jednocześnie byłaby przyjazna dla pacjentów. Przełomowe rezultaty w tej dziedzinie udało się osiągnąć naukowcom z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym odcinku powiemy też o najnowszych technologiach z dziedziny e-zdrowia i telemedycyny. Zapraszamy na na najnowszy Czas Nauki dla zdrowia"

 

W materiale pojawia się m.in. aplikacja stworzona w ramach, rozwijąnego w PCSS, projektu Fit4Work oraz platforma medVC. Głównym celem projektu Fit4Work jest opracowanie innowacyjnego systemu teleinformatycznego umożliwiającego detekcję, monitorowanie i przeciwdziałanie fizycznemu i psychicznemu stresowi związanemu z wykonywaniem obowiązków zawodowych przez osoby w wieku ponad 55 lat.

 

medVC jest natomiast narzędziem służącym do zdalnej współpracy lekarzy, umożliwiającym wielostrumieniową transmisję audio-wideo w rozdzielczości High Definition (HD). medVC składa się ze sprzętowych terminali oraz specjalistycznych usług telemedycznych uruchomionych w chmurze.

 

Zapraszamy na 2. odcinek Czasu nauki zatytułowany Nauka na zdrowie.

 

Materiał znajduje się na platformie PlatonTV.

 

Zapraszamy także na bloga Naukowej Telewizji Platon: www.blog.platontv.pl.

 

 

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
Fit4Work