Wiadomości

6 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się XX Kongres Bezpieczeństwa Sieci, podczas którego Michał Pilc z Działu Bezpieczeństwa PCSS przedstawi prezentację "Kierunki rozwoju zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni". Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona osób związanych z cyberbezpieczeństwem.

Tematyka Kongresu skupiać się będzie wokół:

  • cyberprzestępczości,
  • zagorożeniach czyhających w sieci,
  • wyzwaniach stojących przed specjalistami od bezpieczeństwa IT,
  • sposobach zapobiegania cyberatakom oraz wyciekom informacji,
  • kierunkach rozwoju zagrożeń,
  • prawnych aspektach cyberbezpieczeństwa.

Organizatorzy zapewniają, że wydarzenie będzie dobrą okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale  także do nawiązania nowych kontaktów i współpracy.

 

Podczas drugiej sesji, Michał Pilc z Działu Bezpieczeństwa PCSS, przedstawi prezentację pt. Kierunki rozwoju zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Omówione zostaną zagrożenia bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych najnowszej generacji, jak chmury obliczeniowe (Cloud Computing), a także sieci Internetu Rzeczy (ang. Internet-of-Things, IoT), które w ostatnim czasie były głównym źródłem ataków typu DDoS. Pokażemy, w jaki sposób chronić wrażliwe dane przed nieuprawnionym dostępem w sieciach najnowszej generacji, a także w jaki sposób minimalizować prawdopodobieństwo skutecznego ataku na sieć teleinformatyczną.

 

Więcej informacji na temat Kongresu znaleźć można TUTAJ.

Agnieszka Musialska