Wiadomości

15 i 16 marca 2017 r. w siedzibie PCSS odbędzie się spotkanie EAP Digitisation workshop w ramach grupy EAPConnect (Eastern Partnership Connect). W ramach spotkania zaplanowano m.in. warsztaty z budowania bibliotek cyfrowych i pakietu DInGO.

Przypomnijmy, że do grupy EAPConnect należą przedstawiciele NREN-ów (National Research and Education Network) Europy Wschodniej. W jej skład wchodzą:

 • Armenia
  IIAP NAS RA – Institute for Informatics and Automation Problems of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
 • Azerbaijan
  IIT of ANAS – Institute of Information Technology of Azerbaijan National Academy of Sciences
 • Belarus
  UIIP NASB – United Institute of Informatics Problems National Academy of Sciences of Belarus
 • Georgia
  GRENA – Georgian Research and Educational Networking Association
 • Moldova
  RENAM – Research and Educational Networking Association of Moldova
 • Ukraine
  URAN Association – Association of Users of Ukrainian Research and Academic Network

W warsztatach organizowanych w ramach grupy uczestniczyć będą przedstawiciele wymienionych powyżej NREN-ów oraz osoby związane z bibliotekami.

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
FBC