Wiadomości

Na platformie PlatonTV można zobaczyć wykłady z tegorocznej, dziewiątej edycji, Konferencji Tydzień Mózgu. Wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Instytutu Genetyki Człowieka PAN.

Tydzień Mózgu to cykl wykładów i spotkań mający na celu propagowanie wiedzy o mózgu oraz budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad układem nerwowym. Przez 5 dni wybitni specjaliści będą odkrywali tajemnice naszego mózgu, podejmując zagadnienia filozoficzne, neurologiczne, chirurgiczne, informatyczne i biologiczne.

 

  • M. Rutkiewicz-Hanczewska: Mózg i język. Co mówią o języku zaburzenia mowy?

 

 

  • K. Zapałowicz: Stymulacja nerwu błędnego oczami neurochirurga


 

  • K. Kucia: Stymulacja nerwu błędnego z perspektywy psychiatry


 

  • M. Ząbek: Współczesna chirurgia mózgu i perspektywy jej rozwoju w najbliższej przyszłości


Agnieszka Wylegała