Wiadomości

Podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne." (15-16.05.2017 r.), organizowanej przez Katedrę Informatologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjaliści z PCSS przedstawią referaty dotyczące analityki webowej repozytoriów i systemów informacji naukowej oraz jakości danych w systemie informacji naukowej.

Wiodącym tematem tegorocznej konferencji są innowacyjne usługi informacyjne. Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych narzędzi i metod działalności informacyjnej, organizacji i zarządzania informacją i wiedzą, analizy i oceny nowych technologii wykorzystywanych w społecznym transferze informacji i wiedzy oraz ich recepcji wśród użytkowników.

 

Podczas Konferencji swoje referaty zaprezentują także specjaliści z Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS. Marcin Werla przedstawi temat "Analityka webowa repozytoriów i systemów informacji naukowej", natomiast dr Michał Kozak "Jakość danych w systemie informacji naukowej".

 

Więcej informacji na temat Konferencji znaleźć można TUTAJ.

Agnieszka Musialska