Wiadomości

Podczas tegorocznej edycji jednej z największych imprez technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej – InfoShare 2017, firma Intel poinformowała o starcie i założeniach pilotażowego programu Intel Make Tomorrow Poland. Polskimi partnerami projektu zostali PCSS, Centrum Nauki Kopernik, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz Fundacja Uniwersytetu Dzieci.

Jak przekonują specjaliści w 2020 roku w Europie będzie brakować miliona osób w zawodach związanych z nowymi technologiami. Firma Intel, jako jeden z liderów w zakresie nowych technologii, wspiera tradycyjny model edukacji programami ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji potrzebnych nie tylko dzisiaj, ale także w niedalekiej przyszłości. Podczas tegorocznej edycji jednej z największych imprez technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej – InfoShare 2017, Intel poinformował o starcie i założeniach pilotażowego programu Intel Make Tomorrow Poland.

 

Pierwszy etap programu zakłada utworzenie grupy 60 trenerów z różnych środowisk, którzy rozpoczną pracę z młodzieżą jeszcze w tym roku szkolnym i będą kontynuować ją w przyszłości. W dniach 5 i 6 maja odbyły się już całodniowe spotkania dla pierwszych trenerów, którzy poznali m.in. szczegółowe założenia i plany projektu. Ponadto zostali oni przeszkoleni w zakresie rozwiązań edukacyjnych, w skład których wchodzą płyty, zestawy sensorów, makiety oraz opracowane scenariusze lekcyjne. Wszyscy uczestnicy dostali też potrzebne zestawy sprzętu do pracy z młodzieżą.


Najciekawsze projekty powstałe w ramach tego przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane podczas ogólnopolskiej konferencji E(x)plory w październiku tego roku oraz na Pikniku Naukowym organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w maju 2018 roku. Firma Intel będzie zapewniała wsparcie trenerom podczas całego okresu trwania projektu, w którego skład wchodzą m.in. webinaria, online mentoring, mini granty oraz specjalne nagrody dla uczniów.

 

PCSS został jednym z polskich partnerów tego projektu. W jego ramach w Laboratorium Szkoły Przyszłosci EduLab PCSS odbędą się warsztaty z podstawy programowania i elektroniki.

 

Agnieszka Musialska