Wiadomości

17 maja 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM odbyła się Konferencja (Nie)pełnosprawni w dobie technologii. Głównym cele wydarzenia było poruszenie zagadnień związanych z szeroką paletą niepełnosprawności i niedostosowań społecznych oraz możliwościami jakie niesie ze sobą wykorzystywanie nowych technologii. PCSS, będący partnerem technologicznym Konferencji, zaprezentował m.in. rozwiązania dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, rozwijane w ramach projektów SelFind oraz HELPS.

Program Konferencji składał się z wykładów i warsztatów praktycznych, a także prezentacji wystawców, przybliżących uczestnikom realny świat tytułowej (nie)pełnosprawności w kontekście IT. Konferencja - jak przekonują organizatorzy - była swoistego rodzaju spotkaniem teorii z empirią.

 

Na jednym ze stoisk specjaliści z Działu Usług Internetu Przyszłości PCSS zaprezentowali opracowanane rozwiązania dla wsparcia osób z niepełnosprownaściami w projektach SelFind i HELPS. Celem projektu SelFind jest stworzenie rozwiązania wspierającego samodzielność życiową osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, opierającego się na zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. HELPS natomiast to aplikacja wsparcia pracownika z niepełnosprawnością intelektualną.

Dodatkowo zaprezentowano Laboratorium Przyszłości FutureLab PCSS w kontekście rozwoju technologii przyszłości - rehabilitacja osób z autyzmem z wykorzystaniem robotów (NAO) oraz pracy z wykorzystaniem metodyk "żywego laboratorium" - w tym wypadku symulacja niepełnosprawności za pomocą specjalnego kombinezonu.

 

Więcej ifnormacji na temat Konferencji można znaleźć TUTAJ.

 

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
HELPS, SelFind